B.I.D. services
kostkaVeřejná podpora 2016 - modernizovaná pravidla

Tradiční konference „Veřejná podpora modernizovaná pravidla 2016“ se zaměří na problematiku modernizovaných pravidel poskytování veřejné podpory v rámci  programů  a projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních  fondů (ESIF)  pro programové období 2014-2020. Základní strategie, cíle a priority pro efektivní využívání ESIF určuje tzv. Dohoda o Partnerství (DoP), kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s dalšími resorty a sociálními partnery. Realizace současného programového období byla zahájena s určitým zpožděním a tak teprve v roce 2016  jsou naplno otevřené všechny výzvy ve  všech operačních  programech.  V České republice bude  dle DoP alokováno přibližně  650 miliard Kč. Velká část těchto finančních prostředků v řádu desítek až stovek miliard bude v České republice směřovat i na podporu projektů, které mají dopad na trh a velká část z nich se bude i týkat veřejných služeb, služeb ve veřejném zájmu. Na všechny tyto projekty vztahují pravidla veřejné podpory EU. 

Veřejná podpora a pravidla upravující její poskytování je také jednou z tzv. předběžných podmínek, které jsou součástí DoP a které musí členský stát splnit, jinak mu bude odejmuta podpora z ESIF. Gestorem této předběžné podmínky je MMR ČR.

Právní úprava veřejné podpory na úrovni EU má především zabránit tomu, aby členské státy zvýhodňovaly některé subjekty na vnitřním trhu na úkor jiných subjektů a tak získaly neoprávněnou  tržní výhodu. Evropská právní úprava pokládá veřejnou podporu za obecně nežádoucí a neslučitelnou s vnitřním trhem, a proto je poskytování veřejné podpory, až na výjimky, právem EU zakázáno. I přes dlouhodobou neměnnost obecného zákazu veřejné podpory v právu EU se unijní politika veřejné podpory vyvíjí v čase, a to především v návaznosti na ekonomickou situaci EU a jejích členských států.

Na setkání s Vámi se těší

Helena Sochrová
manažerka konference

Veřejná podpora 2016 - modernizovaná pravidla
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31