B.I.D. services
kostkaVeřejná podpora EU - nová pravidla přijata

Veřejná podpora EU – nová pravidla přijata


Vzdělávací konference “Veřejná podpora EU – nová pravidla přijata” má za cíl představit uceleně ve dvou dnech nová pravidla veřejné podpory EU, a to v době, když už by dle očekávání měly být v konečné podobě Evropskou komisí vydány, tj. na konci června 2014.  Navazuje na konferenci z podzimu roku 2013, kdy bylo však možné představit tyto předpisy zpravidla jen v návrhové verzi. 


Nové změny jsou dalekosáhlé a zasahují jak obecná pravidla veřejné podpory, nové procesní postupy Komise při schvalování veřejné podpory či řešení stížností, nová či modernizovaná pravidla pro blokové výjimky, jakož i novou právní regulaci platnou pro oblast regionální veřejné podpory, podpor na vědu, výzkum a inovace, na služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti životního prostředí a energií.


Na rozdíl od podzimní konference budou nově prezentována pravidla pro rozvoj venkova, zemědělství a lesnictví, jakož i důležitá oblast pro všechny správce programů podpor, ať už evropských či národních, kterou představuje nová metodika Evropské komise k hodnocení tzv. režimů podpor (ang. aid schemes).


Cílovou skupinou tohoto svým rozsahem, obsahem i aktuálností (všechna nová pravidla by měla být účinná od 1. 7. 2014) ojedinělé konference jsou všichni ti, kteří rozdělují dotace či jiné formy podpory, jsou správci, realizátory či kontroloři evropských, národních, regionálních, krajských, či městských podpůrných programů, zástupci místních akčních skupin, státních fondů a veřejných investorů, poskytovatelé veřejných služeb, oborových regulátorů atd., jakož i soukromí podnikatelé či podniky ovládané veřejným sektorem jako potenciální příjemci podpor. 


Mimořádná praktická důležitost těchto pravidel vyniká zejména s ohledem na nové programovací období EU 2014-2020 a programy podpor EU v tomto období, ať již v oblasti politiky soudržnosti, či rozvoje venkova a zemědělství. V tomto programovacím období mají být v České republice alokovány stovky miliard Kč na podporu příjemců, kteří nabízejí své produkty či služby na trhu, tj. soutěžitele. Ve všech těchto programech podpor i v individuálních podporách je ex ante kondicionalitou (podmínkou) čerpání těchto prostředků ze společného rozpočtu EU soulad s unijními pravidly veřejné podpory. 


Zajímá Vás, jaké budou změny a dopady konečné verze nových pravidel veřejné podpory ve Vaší pracovní agendě? 


Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, a to i odděleně pro první (24. června 2014) či druhý den konference (25. června 2014). Účast, včetně aktuálních příspěvků v prvním konferenčním dni přislíbila paní Petra Němečková z Evropské komise, Legal Service (AIDE team – State Aid and Dumping). Tato vzdělávací konference tak bude výjimečnou příležitostí k získání odpovědí k nové právní úpravě přímo od zástupci týmu Evropské komise, který se na nové legislativě podílel. 


Těšíme se na setkání s Vámi, za tým společnosti B.I.D. services,


Libuše Kameníčková, manažer konference

Veřejná podpora EU - nová pravidla přijata
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31