B.I.D. services
kostkaVeřejné služby a veřejná podpora

Správně definovaná, zadaná a kontrolovaná veřejná služba:
=  absence zakázané veřejné podpory EU
= předpoklad efektivního dosažení kvality a legitimní ceny veřejných služeb pro veřejný sektor i uživatele služby

 
Konference Veřejné služby a veřejná podpora 2010 přinese odpovědi na v této době vysoce aktuální otázky vznikající se službami obecného hospodářského zájmu, a to zejména po přijetí Lisabonské smlouvy a nové možnosti Evropské unie vydat nařízením závazná pravidla pro zajištění minimálního standardu poskytování těchto služeb na vnitřním trhu EU.
Služby obecného zájmu hospodářské povahy jsou poskytovány široké veřejnosti (často je na nich veřejnost závislá a proto je nutné je poskytovat v jejím zájmu). Jsou jimi obecně např. telekomunikace, plynárenství, elektroenergetika, doprava, poštovní služby, některé druhy sociálních služeb, služby nakládání s odpady, dodávek vody nebo čištění odpadních vod, sociálního bydlení, zdravotnictví, rozhlasové a televizní vysílání, veřejná doprava, služby letišť či přístavů.
Konference bude zaměřena na uplatňování obecných pravidel vyplývajících z práva Evropské unie, a to i v kontextu případů, kdy dochází k poskytování podpory z fondů EU. Poukáže na důsledky, souvislosti a aktuální právní i ekonomické problémy v oblasti veřejných služeb, a to v souvislosti veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory. Přinese i příklady dobré praxe zadání a kontroly veřejných služeb, které nejsou významné jen z pohledu neexistence zakázané veřejné podpory EU, ale jsou i ve společenském zájmu efektivního vynucení si kvality a legitimní ceny těchto služeb veřejným sektorem a zprostředkovaně i uživateli těchto služeb.
Své prezentace a názory k výše uvedené problematice přednesou zástupci veřejného sektoru, Evropské komise, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přední poradci působící v tomto oboru.
Těšíme se na setkání s Vámi,
Libuše Kameníčková, manažer konference
Veřejné služby a veřejná podpora
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31