B.I.D. services
kostkaVeřejné služby a veřejná podpora 2011
Správně definovaná, zadaná a kontrolovaná veřejná služba:
=  absence zakázané veřejné podpory EU 
= předpoklad efektivního dosažení kvality a legitimní ceny veřejných služeb pro veřejný sektor i uživatele služby

Konference Veřejné služby a veřejná podpora 2011 bude věnována změnám pravidel EU v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu, které v tomto roce hodlají přijmout orgány EU. Dále bude dán prostor prezentacím reforem veřejných služeb v České republice, které se v tomto kontextu připravují či už realizují, a to ve všech hlavních oblastech veřejných služeb, tj. v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejných dopravních služeb a síťových služeb.

Služby obecného zájmu hospodářské povahy jsou poskytovány široké veřejnosti. Často je na nich veřejnost závislá a proto je nutné je poskytovat v jejím zájmu. Jsou jimi obecně např. telekomunikace, plynárenství, elektroenergetika, doprava, poštovní služby, některé druhy sociálních služeb, služby nakládání s odpady, dodávek vody nebo čištění odpadních vod, sociálního bydlení, zdravotnictví, rozhlasové a televizní vysílání, veřejná doprava, služby letišť či přístavů.

Konference bude zaměřena na uplatňování obecných pravidel vyplývajících z práva Evropské unie, a to i v kontextu případů, kdy dochází k poskytování podpory z fondů EU. Poukáže na důsledky, souvislosti a aktuální právní i ekonomické problémy v oblasti veřejných služeb, a to v souvislosti veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory
 
Těšíme se na setkání s Vámi, 

za tým společnosti B.I.D. services,

Libuše Kameníčková 
manažer konference

  

Veřejné služby a veřejná podpora 2011
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31