B.I.D. services
kostkaVeřejné služby a veřejná podpora 2012

Správně definovaná, zadaná a kontrolovaná veřejná služba:

=  absence zakázané veřejné podpory EU 

= předpoklad efektivního dosažení kvality a legitimní ceny veřejných služeb pro veřejný sektor i uživatele služby


Konference Veřejné služby a veřejná podpora 2012 bude věnována změnám pravidel EU v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu, které přijaly orgány EU na počátku roku 2012 a jejich dopadům na objednatele, poskytovatele a uživatele veřejných služeb. 

Služby obecného zájmu hospodářské povahy jsou poskytovány široké veřejnosti. Často je na nich veřejnost závislá a proto je nutné je poskytovat v jejím zájmu. Jsou jimi obecně např. telekomunikace, plynárenství, elektroenergetika, doprava, poštovní služby, některé druhy sociálních služeb, služby nakládání s odpady, dodávek vody nebo čištění odpadních vod, sociálního bydlení, zdravotnictví, rozhlasové a televizní vysílání, veřejná doprava, služby letišť či přístavů.

V pořadí 4. ročník této konference bude zaměřen na představení nových unijních pravidel veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu, a to i v kontextu nové generace fondů EU 2014-2020. Poukáže na důsledky, souvislosti a aktuální právní i ekonomické problémy v oblasti veřejných služeb, a to i v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí.

 

Hlavními tématy konference jsou: 

  • Charakteristika nejvýznamnějších změn nové generace pravidel EU pro služby obecného hospodářského zájmu
  • Hlavní výzvy nových pravidel EU pro služby obecného hospodářského zájmu pro Českou republiku
  • Nové nařízení EU upravující podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
  • Nové rozhodnutí Komise stanovující podmínky pro možnost nenotifikovat veřejnou podporu na služby obecného hospodářského zájmu
  • Nová pravidla pro povinnou notifikaci veřejné podpory na služby obecného hospodářského zájmu
  • Nová pravidla veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu a zadávání veřejných zakázek
  • Příprava na využívání fondů EU v programovacím období 2014-2020 a veřejná podpora na služby obecného hospodářského zájmu
  • Právní důsledky udělení nedovolené veřejné podpory a mechanismus jejího navracení 
  • Judikatura ESD v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu

Těšíme se na setkání s Vámi, 


za tým společnosti B.I.D. services,


Libuše Kameníčková 

manažer konference

Veřejné služby a veřejná podpora 2012
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31