B.I.D. services
kostkaVoda v krajině: problematika sucha a fosforu

Nad hodnotou vody se zamyslíme až ve chvíli, kdy jí máme málo. Přitom se jedná o jeden z nejcennějších přírodních zdrojů, na kterém závisí veškerý život. Její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Po minulém století plném meliorací, vysoušení mokřadů, napřimování říčních koryt a rozorávání mezí ve velké lány, ztratila půda svoji regulační schopnost a nastaly problémy se zadržením vody v krajině. Přitom dostatek čisté vody a správná péče o krajinu jdou spolu ruku v ruce. Z toho důvodu je třeba řešit otázku krajinného plánování, která nám zodpoví jak udržet vodu tam, kde ji potřebujeme mít – v půdě. Je tedy nasnadě začít s půdou zacházet tak, aby co nejdéle zadržovala vodu a nenechala ji odtékat pryč.

Odpolední blok se bude zabývat problematikou fosforu ve vodách. V Evropě byl fosfor zařazen na listinu 20 kriticky ohrožených nerostných surovin a nyní se už začíná projevovat jeho nedostatek. Spotřeba fosforu, který se používá především v zemědělství, roste a společně s tím roste i jeho cena. Navzdory tomuto faktu se s touto surovinou velmi plýtvá. Proto v roce 2013 vznikla celoevropská fosforová platforma, která se zaměřuje na efektivnější a šetrnější nakládání s fosforem a zároveň se snaží omezit jeho emise. Především ale poukazuje na nutnost recyklace fosforu. Česká republika má velké rezervy, co se týče čištění odpadních vod, nakládáni s hnojivy a vypouštění emisí fosforu do vodních recipientů. Proto je na čase, aby vznikla fosforová platforma i u nás.

Hlavní témata konference jsou věnována závažným problémům nedostatku vody, krajinnému plánování a potřebným opatřením vedoucím k nápravě současného stavu včetně finančního zajištění. Druhá část konference se bude zabývat fosforem ve vodách, možnostem nakládání s fosforem v odpadní vodě a nově vznikající fosforové platformě v ČR.

Na setkání se těší 
Radek Adámek
manažer konference

Voda v krajině: problematika sucha a fosforu
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31