B.I.D. services
kostkaVoda v krajině – Management kvality a trvale udržitelného využívání: Paradigma trvalé udržitelnosti vodního zdroje Želivka

Čas: 11. - 12. 2. 2009 (středa, čtvrtek)

Místo: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1 - Staré Město (stanice metra A - Staroměstská) .... MAPA

 

Česká asociace pro vodu /CzWA/ a Centrum environmentálních studií, o. s. pořádají ve spolupráci s partnery Veolia Voda, a.s., Asociací čistírenských expertů ČR, Výzkumným ústavem rostlinné výroby,v.v.i. Praha, Obecně prospěšnou společností „Čistá Želivka“ a ENSTRAS, s.r.o. ve dnech 11. a 12. února 2009 mezinárodní seminář a workshop „Voda v krajině – Management kvality a trvale udržitelného využívání: paradigma trvalé udržitelnosti vodního zdroje Želivka.

Záštitu nad touto vodohospodářskou akcí převzali:

RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR

Ing. Jiří Papež, předseda zemědělského výboru PSP ČR

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství České republiky

MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy

RNDr. Libor Ambrozek, předseda výboru pro životní prostředí PSP ČR

Přednáškový seminář proběhne v Malém sále Městské knihovny v Praze, kde budou předneseny presentace 16 tuzemských a zahraničních expertů z oblasti ochrany vod, krajiny a vodohospodářského managementu pro cca 150 účastníků. V rámci závěrečného workshopu za účasti odborné i laické veřejnosti proběhne výměna názorů a přijetí společného stanoviska k trvalé udržitelnosti vodních zdrojů, které bude presentováno na Světovém dnu vody v Istambulu.

Technická část odborného programu nabízí společnou návštěvu Úpravny vody v Hulicích, která zásobuje pitnou vodou 1,5 milionu obyvatel Prahy a Středočeské aglomerace a variantně i návštěvu Vodárny v Praze – Podolí.

Voda v krajině – Management kvality a trvale udržitelného využívání: Paradigma trvalé udržitelnosti vodního zdroje Želivka
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Generální partner
Veolia voda
PVK a.s.
OPŽP

Partneři
Čistá Želivka CzWA
Asociace čistírenských expertů ČR Centrum Environmenálních Studií
Magistrát Hlavního Města Prahy Výzkumný ústav rostlinné výroby
Povodí Vltavy ENSTRAS

Mediální partneři
Vodní hospodářství Nika