B.I.D. services
kostkaVoda v krajině 2011 - Cesty k udržitelnému využívání vodních zdrojů

Nové ! Navštivte naši diskusi na blogu Voda v krajině !!!

Voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů, přesto si málo uvědomujeme, jak je vzácná. Cesty k udržitelnému využívání vodních zdrojů, správná péče o půdu, krajinu a biodiversitu, prevence a ochrana před povodněmi v podmínkách změny klimatu jsou témata k projednání na 2. mezinárodní konferenci „Voda v krajině – Management kvality a trvale udržitelného využívání vodních zdrojů“ a navazujícím diskusním panelu.
Presentace českých a zahraničních expertů jsou tematicky rozděleny do šesti přednáškových bloků a zahrnují jak praktické poznatky a zkušenosti s  provozováním vodárenské infrastruktury, tak i nejnovější trendy ve společenském dění a politice České republiky a Evropské unie.
Hlavní témata konference jsou věnována závažným problémům znečišťování vodních toků a vodních nádrží z bodových a difůzních zdrojů, úloze krajinného plánování a současným podpůrným programům pro ochranu vod a krajiny, včetně finančního zajištění.
Neméně významné téma je management povrchových vodárenských nádrží ve vztahu k hydrologii a využívání jejich povodí včetně potenciálního rizika eutrofizace pro úpravu akumulované surové vody pro pitné účely.
Vodárenství se přímo dotýká venkovské krajiny a života místních obyvatel v povodí. Proto je v rámci témat zařazena též tvorba partnerství k realizaci projektových záměrů na udržitelné využívání vodních zdrojů a role správců povodí, krajů a obcí.
V panelové diskuzi druhého dne jednání budou 5ti panelisty přednesena klíčová témata, nad nimiž se bude hledat průnik názorového sjednocení a po přijetí konsensuálního stanoviska účastníky diskusního panelu tak může být poskytnut rámec pro příslušná politická rozhodnutí a postup státní exekutivy.  
Zveme všechny zájemce o danou problematiku a věříme, že našimi i zahraničními experty přednesené presentace, průběh diskusního panelu a zejména pak vzájemná konzultační setkání a výměna informací mezi účastníky přispějí k rozšíření okruhu odborných znalostí a profesní kvalifikace. Cílem pořadatelů 2. mezinárodní konference Voda 2011 je mimo jiné též získání partnerů a potenciálních spolupracovníků na realizaci projektových záměrů pro udržitelné využívání vodního zdroje Želivka.  

Za organizátory konference:


Ing. Jiří Holas
Ing. Vladimír Chour
RNDr. Miloš Gregar

Voda v krajině 2011 - Cesty k udržitelnému využívání vodních zdrojů
Program
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partneři
Veolia Voda s PVK
CSAVE
Povodí Vltavy
ENSTRAS
VUMOP

Organizátor
CzWA
Centrum Environmenálních Studií

Záštita
Magistrát Hlavního Města Prahy
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství ČR
Kraj Vysočina

Mediální partneři
Vodní hospodářství Nika
EduCity TZB - info
Businessinfo Energie 21