B.I.D. services
kostkaVoda v urbanizované krajině

Opravdovou hodnotu vody si málokdo z nás uvědomuje, přitom se jedná o jeden z nejdůležitějších přírodních zdrojů a její dostatek se u nás bere jako samozřejmost. Kolik ji ale ve skutečnosti máme a jaké jsou její zásoby? Údaje ČHMÚ jednoznačně ukazují, že množstvím srážek jsme stále pod dlouhodobým průměrem. Do budoucna se počítá s dalším oteplováním, a i když se roční úhrny srážek nebudou významně měnit, mění se jejich charakter a rozvržení v čase. Jak se to však promítne v bilanci podzemní vody?


Zemědělské hospodaření v krajině a urbanizace během minulých let zásadní měrou ovlivnily vodní režim a daly vzniknout problémům s retencí vody v půdě. Urbanizovaná krajina je k vysychání dokonce "uzpůsobena", neboť srážky se místo vsakování do půdního horizontu odvádějí do kanalizace a do řek. Navíc podzemní voda čerpaná pro využití ve vodovodní síti končí rovněž v řekách, kudy bez dalšího využití odteče mimo naše území.


Tímto vzniká dlouhodobě neudržitelná situace, o které většina společnosti ani netuší, ale která vede k postupnému vysoušení (aridizaci) našeho území. Hydrologická kapacita a saturace jsou na takové úrovni, že v případě opakujících se suchých let může být vody vážný nedostatek. Je proto nezbytně nutné hledat způsoby, jak využívat takovou vodu, které se dosud zbavujeme.


Poslední dobou ve vyspělých zemích nabývá na významu efektivní využívání odpadních a dešťových vod, jejich recyklace, zadržování a podpora přirozeného zasakování, a to zejména v zastavěných oblastech. Úkolem dne je obrátit směr vodního koloběhu - z vodních toků zpátky do půdního horizontu. Část odpadní vody, tzv. šedá voda, je minimálně znečištěná a její úprava není náročná. Její recyklace, spolu s využitím srážkových vod, vede ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a tím k podpoře udržitelného rozvoje

.
Vláda ČR vyvíjí jisté aktivity v boji proti povodním a suchu, ale jaký faktický přínos mají, posuďte sami. Nejdůležitější krok je totiž na nás. Je potřeba vnímat vodu jako vyčerpatelný přírodní zdroj a naučit se ji efektivně využívat v celé naší společnosti dříve, než bude opravdu pozdě.

Konference je věnována závažnému problému - hrozícímu nedostatku vody a možnostem jak tomuto stavu čelit.Na setkání se těší

Radek Adámek

manažer konference

Voda v urbanizované krajině
Program
Download
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partner konference
Skanska Reality
Vinselekt Michlovský

Garant konference
Asociace pro vodu v krajině ČR

Mediální partneři
Vodní hospodářství Moderní obec
Průmyslová ekologie TZB - info
Energie 21 Enviweb
Ekolist oVodarenstvi.cz
Asociace soukromého zemědělství Edumenu