B.I.D. services
kostkaVodní toky a plochy v ČR 2013
  • budování, obnova, údržba a využití vodních toků a ploch v ČR
  • význam vodních toků a ploch pro krajinu a život v ní


Vodu využívá lidstvo k hospodářským účelům už tisíce let. Vždy byla důležitým prostředkem dopravy, zdrojem energie a sloužila také od pradávna k rekreačním účelům. Významná města vždy vznikala u velkých řek a docházelo u nich i ke vzniku důležitých průmyslových komplexů.

V posledních letech došlo k obnovení zájmu o řeky a jezera, jako místa s energetickým, dopravním a rekreačním potenciálem. Pracuje se na splavnění řady řek a obnoveny byly plány na vybudování kanálu Labe-Odra-Dunaj, který by mohl být částečně financován z prostředků EU a jistě by znamenal hospodářské oživení na řadě míst. Mluví se také o budování řady vodních staveb - jezů, přehrad či umělých jezer, které by měli sloužit k ochraně před povodněmi, zabezpečení pitné vody, výrobě elektrické energie či rekultivaci vytěžených oblastí v severních Čechách.

První den konference bude věnován řekám a bude zaměřen na témata perspektivy říční dopravy v ČR, hydroenergetické využití českých řek, ochrany před povodněmi, plánovanými velkými vodními stavbami, nové legislativě, platbám za využití povrchových vod a dalšími tématy. 

Druhý den konference bude věnován stojatým vodám a bude zaměřen na budování nových jezer a přehradních nádrží a údržbu a rozvoj stávajících vodních ploch. Na konferenci se také budou hodnotit vlivy antropogeních vodních ploch na krajinu a klima a dále jejich rekreační, krajinotvorný potenciál. Důležitým bodem programu bude také vliv jezer na okolní obce a cenu pozemků.

Na setkání s Vámi se těší

Lukáš Kosina a Vladimír Zelený

manažeři konference

Vodní toky a plochy v ČR 2013
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partner konference:
CEZ - skupina

Pod záštitou:
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

Mediální partneři:
Vodní hospodářství Edumenu