B.I.D. services
kostkaZákon o obchodních korporacích - legislativní změny v obchodním právu


Od 1.1.2014 nabyde účinnosti nový občanský zákoník a s ním i mnoho dalších předpisů, které do velké míry zasáhnou každého občana. Pro obchodní společnosti přináší nejzásadnější změny zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech neboli zákon o obchodních korporacích. Zákon z části nahrazuje obchodní zákoník a věnuje se především úpravě obchodních společností a družstev.

Bezvýhradně se zákon o obchodních korporacích bude týkat pouze společností založených po 1.1.2014. Společnosti založené před tímto datem se budou moci podřídit zákonu jako celku formou změny stanov a zápisu do obchodního rejstříku. Společnosti, které se zákoníku nepodřídí, budou nadále podřízeny obchodnímu zákoníku, ale také části zákona o obchodních korporacích, tedy především jeho kogentními ustanoveními. Každopádně bude u většiny společností nutná revize společenských smluv a jejich doplnění dle ZOK a to nejpozději do půl roku od nabytí jeho účinnosti.

Je pro společnosti lepší podřídit se či nepodřídit ZOK? Jak bude nutné po 1.1.2014 postupovat při změně listin? Jaké jsou nejdůležitější změny, které přináší ZOK do fungování firem? Jaké změny v oblasti odpovědnosti přináší ZOK managementu firem? Jaké hrozí sankce při nerespektování ZOK ve společenských smlouvách?

Na tyto a řadu dalších otázek se bude snažit odpovědět tento seminář.

Na setkání s Vámi se těší

Helena Sochrová a Lukáš Kosina

manažeři semináře

Zákon o obchodních korporacích - legislativní změny v obchodním právu
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31