B.I.D. services
kostka Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2015
Dvanáctý ročník tradiční konference BIOENERGIE Vám zodpoví aktuální otázky v oblasti legislativy, výkupních cen, energetických plodin, teplárenství a nových technologií. Získáte přehled o nejnovějším technologickém a ekonomickém vývoji v oblasti energetického využití biomasy a bioplynu – elektřina, teplo a pohonné hmoty. Těžiště konference bude v analýze situace bioenergie v České republice, s důrazem na klíčové faktory pro další rozvoj trhu.

Energie z biomasy a bioplynu patří mezi nejtradičnější OZE na našem území. Přesto byla od 1.1.2014, spolu s většinou dalších obnovitelných zdrojů, její podpora značně omezena. Ministerstvo zemědělství se  však snaží i nadále rozvoj bioenergetiky podporovat a deklaruje sjednocení a zjednodušení systému podpory.

Co znamená nový zákon o podporovaných zdrojích energie pro současné provozovatele bioplynových stanic a kotelen na biomasu  a co znamená pro investory v této oblasti? Bude systém podporovaných výkupních cen nahrazen investičními granty na nová zařízení? Přinese programovací období 2014 - 2020 možnosti získání evropských dotací?  Jaká bude podpora v teplárenství a dotační politika v oblasti kotlů na biomasu pro domácnosti? Jaké jsou trendy v oblasti rychle rostoucích dřevin a energetických plodin? Zlepší se situace na trhu s biomasou?

Na tyto a mnoho dalších otázek odpoví zástupci relevantních institucí: MPO, MŽP, ERÚ, MZe, energetických a distribučních společností, tepláren, zemědělských firem, vědeckých institucí a mnozí další.

Konference bude živá a interaktivní, zaměřená na otevřenou diskusi a výraznou zpětnou vazbu pro všechny zúčastněné.


Těšíme se na setkání s Vámi,

za tým společnosti B.I.D. services

Libuše Kameníčková
manažer konference

 Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2015
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Partneři konference:
Amper Saving
Rataj, a.s.

Mediální partneři konference:
Ceska informacni agentura, s.r.o. Energie 21
Ceska peleta