B.I.D. services
kostkaseminář - Program rozvoje venkova

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Seminář k Programu rozvoje venkova vám přiblíží novou podobu programu, představí jednotlivé prioritní osy, změny oproti minulému období a budou zveřejněny aktuální výzvy.

Za tým společnosti B.I.D. services, s. r. o.

Helena Sochrová
manažerka semináře
helena.sochrova@bidservices.cz
+420 737 461 336

seminář - Program rozvoje venkova
Program
Sbornik
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31