B.I.D. services
kostkaseminář Nové nemovitostní a nájemní právo v souvislostech

Od 1. ledna 2014 došlo k zásadní změně v právním řádu České republiky. Nabyl účinnosti nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních korporacích, nový katastrální zákon a dalších více než sto novel či nových zákonů. Zároveň bylo zrušeno více než 200 starých právních předpisů. 
Na jedné straně tedy stojí často nová terminologie, modernizovaná či po věcné stránce nová legislativa, na druhé straně “uživatel práva”, ať již laik či profesionál, s potřebou rozumět a umět používat. 
Seminář „Nové nemovitostní a nájemní právo v souvislostech“ se obrací na ty, kteří se zabývají agendou nemovitostí a chtějí nejen vědět, ale i v souvislostech nové právní úpravě rozumět a v rozsahu svých schopností ji i umět používat.
Nové soukromé právo, představované v oblasti nemovitostí zejména novým občanským zákoníkem a novým katastrálním zákonem, přináší do právního prostředí České republiky revoluční změny. V mnohém jde o návrat k tradičnímu uspořádání (např. opětovné zavedení superficiální zásady) či řešení, které je běžné v evropském kontextu (např. zásada materiální publicity katastru). Na druhou stranu je evidentní, že znovuzavedení takto zásadních změn nelze provést ze dne na den a v mnoha případech nelze provést z ústavních či právně-politických důvodů vůbec.
Zásadní význam pro správnost implementace nového práva mají přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku, jejichž úprava stran nemovitostí a katastru vyvolává i četné otázky, na které se na přednášce pokusíme nalézt odpovědi.
Revolučními změnami prošel i samotný koncept věci v právním smyslu, a to zejména v důsledku širšího pojetí věci, který zahrnuje o věci nehmotné, včetně věcí nemovitých nehmotných. Přesnější je vymezení součásti věci, které nově umožňuje evidovat samostatné vlastnictví k součástem staveb v katastru nemovitostí.
Mnohem podrobnější je úprava vlastnického práva, včetně jeho přechodu, převodu, závad, nabytí apod. Nové jsou možnosti v úpravě i evidenci věcných práv k věcem cizím, včetně znovuzavedení mnoha historicky známých a osvědčených institutů jako je právo stavby.
Zabývat se budeme stavbami, a to jak do minulosti, tak i pro futuro, a to nejen ve vazbě na superficiální zásadu, ale i na problematiku dobré víry, zhodnocení, nákladů aj. Představeny budou novinky v zajištění nemovitostmi, zejména zástavním právem. Na konci dne se budeme věnovat změnám, které přináší nová úprava nájmu. Seminář je zaměřen zejména pro zástupce veřejné správy, tj. starosty a zastupitele obcí, úředníky a další zaměstnance zejména z majetkoprávních odborů na obcích, krajích, ministerstvech, státních fondech a dalších veřejných i soukromých institucí a vlastníků.Jako u každé vzdělávací akce tvoří hodnotu pro účastníka nejen téma, ale především kvalita přednášejících a jejich příspěvků. Tým přednášejících tvoří zkušení a lektorsky zdatní odborníci z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., z nichž někteří se na přípravě nového občanského zákoníku přímo podíleli (Mgr. František Korbel, Ph.D.). 

Těšíme se na Vaši účast. Za tým společnosti B.I.D. services s.r.o., manažerka semináře:
 Soňa Miňovská (s.minovska@bids.cz, mobil: +420 775 282 64)  

seminář Nové nemovitostní a nájemní právo v souvislostech
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pod záštitou Mgr. L. Manharta, zastupitele a radního Magistrátu hl. města Prahy:
Magistrát Hlavního Města Prahy

Partner konference:
Havel & Partners

Mediální partneři konference:
Ceska informacni agentura, s.r.o.
Výstavba měst a obcí
Edumenu