B.I.D. services
kostkaseminář Nové smluvní právo a veřejné zakázky v souvislostech

Od 1. ledna 2014 došlo k zásadní změně v právním řádu České republiky. Nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém. Bylo zrušeno více než 200 právních předpisů a zároveň bylo přijato několik zcela nových zákonů a více než sto novelizací. 

Na jedné straně tedy stojí často nová terminologie, modernizovaná či po věcné stránce nová legislativa, na druhé straně “uživatel práva”, ať již laik či profesionál, s potřebou rozumět a umět používat. 

Seminář “NOVÉ SMLUVNÍ PRÁVO A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V SOUVISLOSTECH“ se obrací na ty, kteří se zabývají smluvní agendou, veřejnými zakázkami a koncesními smlouvami a chtějí nejen vědět, ale i v souvislostech nové právní úpravě rozumět a v rozsahu svých schopností ji i umět používat.

Nové smluvní právo, představované zejména novým občanským zákoníkem, se velmi úzce dotýká oblasti veřejných zakázek a koncesních smluv. Zatímco zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách se především zabývají zákonnými postupy k uzavření takových smluv (procesní stránka), tak nový občanský zákoník obsahuje základy smluvního práva jako takového, jakož i úpravu jednotlivých typů smluv, jakými jsou kupní smlouva, smlouva o dílo, pacht atd. (věcná stránka). 

Nový občanský zákoník se zcela novým hodnotovým pohledem na soukromé právo nabízí řadu nových možností, ale představuje pro neznalé uživatele ze soukromého či veřejného sektoru i rizika. Změny, které přináší nový občanský zákoník do oblasti smluv, jsou dalekosáhlé a pro praxi zadavatelů a dodavatelů, respektive koncesionářů, zásadní.

Cílem tohoto semináře je ukázat souvislosti těchto nových pravidel s oblastí veřejného zadávání, včetně přesahu do řešení otázek veřejné podpory EU. Dalším cílem je ukázat zásadní změny, které bude muset Česká republika nejen v legislativní oblasti v dalších dvou letech přijmout za účelem transpozice nových zadávacích směrnic EU schválených na počátku tohoto roku. Konečně se tento seminář bude zabývat připravovaným zavedením registru smluv na veřejné zakázky do právního řádu ČR.

Seminář je zaměřen zejména pro zástupce veřejné správy, tj. starosty a zastupitele obcí, úředníky a další zaměstnance z odboru majetku a investic na obcích, krajích, ministerstvech, státních fondech, u veřejných investorů (např. ŘSD, SŽDC) či sektorových zadavatelů. Využít jej mohou i uchazeči a dodavatelé veřejných zakázek či koncesionáři koncesních smluv, advokáti i další osoby, kterých se věcně týká.

Jako u každé vzdělávací akce tvoří hodnotu pro účastníka nejen téma, ale především kvalita přednášejících a jejich příspěvků. Tým přednášejících tvoří zkušení a lektorsky zdatní odborníci z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., z nichž někteří se na přípravě nového občanského zákoníku přímo podíleli (zejména JUDr. Petr Tégl, Ph.D.). 

Těšíme se na Vaši účast. Za tým společnosti B.I.D. services s.r.o.

Soňa Miňovská, manažer semináře
Mail: sminovska@bids.cz
Telefon: 222 781 017
Mobil: + 420 775 28 26 40

seminář Nové smluvní právo a veřejné zakázky v souvislostech
Program
Download
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pod záštitou Mgr. L. Manharta, zastupitele a radního Magistrátu hl. města Prahy:
Magistrát Hlavního Města Prahy

Partneři konference:
Havel & Partners
Asociace pro rozvoj infrastruktury

Mediální partneři konference:
Ceska informacni agentura, s.r.o.
TZB - info
Výstavba měst a obcí
Edumenu