B.I.D. services
kostkaseminář Nové soukromé právo a pracovní vztahy v souvislostech

Od 1. ledna 2014 došlo k zásadní změně v právním řádu České republiky. Nabyl účinnosti nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních korporacích, nový zákon o mezinárodním právu soukromém a dalších více než sto novel či nových zákonů, včetně novely zákoníku práce v doprovodném zákoně č. 303/2014 Sb. Zároveň bylo zrušeno více než 200 starých právních předpisů. 
Na jedné straně tedy stojí často nová terminologie, modernizovaná či po věcné stránce nová legislativa, na druhé straně “uživatel práva”, ať již laik či profesionál, s potřebou rozumět a umět používat. 

Seminář „Nové soukromé právo a pracovní právo v souvislostech“ se obrací na ty, kteří se zabývají personální a pracovní agendou a chtějí nejen vědět, ale i v souvislostech nové právní úpravě rozumět a v rozsahu svých schopností ji i umět používat.
Seminář se zejména zaměří na přímé dopady jednotlivých změn a nově definovaných pojmů na pracovněprávní vztahy. Dále prozkoumá nové možnosti zaměstnavatelů a také případná úskalí, které s sebou jednotlivé změny přináší. Nový občanský zákoník a na něj navazující novela zákoníku práce totiž zavádí předsmluvní odpovědnost zaměstnavatele i zaměstnanců. Rovněž kladou zvýšený důraz na ochranu zaměstnance, neboť ustanovení pracovněprávních dokumentů, která bude možno vyložit více způsoby, budou vždy vykládána ve prospěch zaměstnanců.

Příslušná právní úprava je již od 1. ledna 2014 v účinnosti a s jejím používáním jsou též spojeny první zkušenosti a také některé výkladové problémy. Seminář objasní významná pravidla a zaměří se rovněž na tyto výkladové problémy.

Dále nebude opomenuta problematika souběhu funkcí, jež se v důsledku nové právní úpravy opětovně dostává do popředí.

Seminář je zaměřen zejména pro zástupce veřejné správy, tj. starosty a zastupitele obcí, tajemníky, úředníky a další zaměstnance zejména z personálních odborů na obcích, krajích, ministerstvech, státních fondech a dalších veřejných i soukromých institucí či podnikatelů.

Jako u každé vzdělávací akce tvoří hodnotu pro účastníka nejen téma, ale především kvalita přednášejících a jejich příspěvků. Tým přednášejících tvoří zkušené a lektorsky zdatné specialistky na pracovní právo z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o.

Těšíme se na Vaši účast. Za tým společnosti B.I.D. services s.r.o., manažerka semináře:

Soňa Miňovská
(s.minovska@bids.cz, mobil: +420 775 282 64) 

seminář Nové soukromé právo a pracovní vztahy v souvislostech
Program
<<    07 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pod záštitou Mgr. L. Manharta, zastupitele a radního Magistrátu hl. města Prahy:
Magistrát Hlavního Města Prahy

Partner konference:
Havel & Partners

Mediální partneři konference:
Ceska informacni agentura, s.r.o.
Výstavba měst a obcí
Edumenu