B.I.D. services
kostkaseminář Nové statusové, rodinné a dědické právo v souvislostech

Od 1. ledna 2014 došlo k zásadní změně v právním řádu České republiky. Nabyl účinnosti nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních korporacích, nový zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a dalších více než sto novel či nových zákonů. Zároveň bylo zrušeno více než 200 starých právních předpisů. 
Na jedné straně tedy stojí často nová terminologie, modernizovaná či po věcné stránce nová legislativa, na druhé straně “uživatel práva”, ať již laik či profesionál, s potřebou rozumět a umět používat. 

Seminář „Nové statusové, rodinné a dědické právo v souvislostech“ se obrací na ty, kteří se zabývají agendou osob a péče o ně, rodiny a dědictví a chtějí nejen vědět, ale i v souvislostech nové právní úpravě rozumět a v rozsahu svých schopností ji i umět používat.

Nové soukromé právo, představované v oblasti statusových otázek zejména novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a zákonem o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, přináší do právního prostředí České republiky revoluční změny. V mnohém jde o návrat k tradičnímu uspořádání (např. zásada materiální publicity veřejného seznamu) či řešení, které je ekonomické, racionální a vhodné (sjednocení procesu a evidence všech právnických osob soukromého práva u rejstříkových soudů).

Úprava osobních, rodinných i dědických otázek je budována na principu nepravé retroaktivity, proto je nutno ji aplikovat již od 1. ledna 2014 beze zbytku, a to jak v rovině procesní, tak i hmotněprávní.

Seminář je zaměřen zejména pro zástupce veřejné správy, tj. starosty a zastupitele obcí, úředníky a další zaměstnance zejména ze sociálněprávních odborů na obcích, krajích, ministerstvech, příspěvkových organizacích a dalších veřejných i soukromých institucí včetně nevládních neziskových organizací.

Jako u každé vzdělávací akce tvoří hodnotu pro účastníka nejen téma, ale především kvalita přednášejících a jejich příspěvků. Tým přednášejících tvoří zkušení a lektorsky zdatní odborníci z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., z nichž někteří se na přípravě nového občanského zákoníku přímo podíleli (Mgr. František Korbel, Ph.D.)

Těšíme se na Vaši účast. Za tým společnosti B.I.D. services s.r.o.

Soňa Miňovská, manažer semináře
Mail: sminovska@bids.cz
Telefon: 222 781 017
Mobil: + 420 775 28 26 40

seminář Nové statusové, rodinné a dědické právo v souvislostech
Program
Sbornik
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pod záštitou Mgr. L. Manharta, zastupitele a radního Magistrátu hl. města Prahy:
Magistrát Hlavního Města Prahy

Partner konference:
Havel & Partners

Mediální partneři konference:
Ceska informacni agentura, s.r.o.
Výstavba měst a obcí
Edumenu