B.I.D. services
kostkaBIOENERGIE 2010 (Biomasa, Bioplyn, Biopaliva)

Šestý ročník konference se odehrál 8. prosince v hotelu Diplomat. Druhý den následovala odborná exkurze v teplárně a bioplynové stanici ve Žluticích a v teplárně v Plzni. Dopolední část konference moderoval Ing. Stupavský, který v prvním bloku konference, věnovanému legislativě, uvedl zástupce Ministerstva zemědělství a Energetického regulačního úřadu, kteří mluvili o podpoře výroby energie z biomasy a bioplynu z pohledu jejich úřadů. Poté následoval blok věnovaný biomase, pěstování energetických plodin a aktuální situaci na trhu s dřevní štěpkou. Po obědě převzal moderátorskou štafetu RNDr. Michal Pop. V odpoledním bloku zazněly přednášky věnované situaci bioplynových stanic a využití kombinované výroby energie a tepla. Program zakončil prof. Jevič se svým příspěvkem na téma udržitelnosti biopaliv. Konference se účastnilo přes 120 delegátů z oblasti  provozovatelů, potenciálních investorů, bankovních institucí a výzkumu, stejně jako zástupci municipalit a zainteresovaných orgánů státní správy. 


Druhý den proběhla i přes nepřízeň počasí odborná exkurze. Nejprve nás paní Ing. Voláková provedla teplárnou ve Žluticích, která spaluje slaměné balíky a dřevní štěpku a vylíčila nám historii využívání biomasy k topení, která trvá ve Žluticích již více než 10 let a patří tak průkopníkům v této oblasti. Po obědě jsme navštívili také místní bioplynovou stanici s elektrickým výkonem 750 kW, která využívá odpadního tepla v sušárně na ovoce. Následoval dlouhý přesun do Plzně, kde nám pan Borecký představil největší projekt kotle na biomasu v ČR a zasvětil nás také do problematiky zásobování dřevní štěpkou v Plzeňském kraji.


I přes mírné zpoždění, způsobené sněhovou kalamitou si myslím, že konference i exkurze se velice povedly.


Těšíme se s Vámi na shledanou při příštím ročníku konference, který se uskuteční pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince 2011.


Lukáš Kosina

Manažer konference


BIOENERGIE 2010 (Biomasa, Bioplyn, Biopaliva)
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Generální partner
Komerční Banka

Projekt byl realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 - Program EFEKT.
Efekt MPO

Pod záštitou:
MPO

Ve spolupráci:
Ceská bioplynová asociace CZ Biom

Mediální partneři:
TZB - info Businessinfo
Energie 21 Enviweb
EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!