B.I.D. services
kostkaPoplatky
Účastnické poplatky:
'
(Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %)
 
Soukromý sektor
3900 Kč
Veřejný sektor
2500 Kč
Obce do 1500 obyvatel
1500 Kč
Candela 2017 + Nákup energie v organizacích veřejné správy- veřejný sektor
3590 Kč
 

Vámi vyplněné údaje využijeme pro účely fakturace, registrační formulář prosím vyplňujte pečlivě a s přihlédnutím k Vašim interním fakturačním předpisům.

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • Vstup na konferenci pro jednu osobu
  • Sborník přednášek v tištěné a elektronické podobě
  • Přístup k záznamu videoprezentací
  • Občerstvení během dne (kávové přestávky a oběd)


Provedená registrace je závazná. Organizátor konference (společnost B.I.D. services s.r.o.) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na semináři (zastoupení je možné bez dalšího poplatku). Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky:


• do 1. března 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku
• po 1. březnu 2017 bude účtován jako storno poplatek celý účastnický poplatek

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturu (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 3 dny před termínem konání semináře.
V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním semináře, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti.
Platba kreditní kartou na míště není možná!

V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 222 781 017. Finální faktura - daňový doklad Vám bude zaslána po ukončení semináře.
Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společnosti B.I.D. services s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Candela 2017
Program
Prednasejici
Fee
Online registration
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31