B.I.D. services
kostkaPřednášející
Michal Staša
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Michal Staša vystudoval ČVUT FEL se zaměřením na světelnou techniku. Pracoval jako projektant v osvětlení a nyní pracuje na pozici konzultant se zaměřením na úspory energie ve společnosti SEVEn. Zabývá se veřejným osvětlením, osvětlením pro průmysl, evropskou legislativou (ekodesign) a osvětlením pro domácnosti. Podílel se na řadě projektů v osvětlení včetně energetických auditů soustav veřejného osvětlení, projektů úspor v průmyslových objektech i divadlech a řadě informačních publikací týkajcí se osvětlení.

 
Mgr. Karel Psohlavec
Asistenční centrum, a.s.

Karel Psohlavec se po absolvování právnické fakulty ZČU v Plzni (2010) profesně věnuje problematice čerpání dotací z programů Evropské unie i národních dotačních titulů. Bezprostředně po studiích nastoupil na pozici projektového manažera a konzultanta do jedné z největších českých poradenských společností Asistenční centrum, a.s., kde působí dodnes. Ve své praxi se zaměřuje na dotační tituly pro municipality, školský a neziskový sektor. Vedle standardní poradenské činnosti byl zapojen na pozici manažera projektu do přímé realizace několika evropských projektů. Jeho další specializací je oblast zadávání veřejných zakázek, včetně lektorské činnosti.

 
Mgr. Bohuslav Čtveráček
Energy Centre České Budějovice

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy obor základní a ložisková geologie. Po té nastoupil jako hydrogeolog a inženýrský geolog do Agroprojektu státní podnik – projektování staveb, ochranná pásma zdrojů podzemních vod, zakládání staveb.
Po roce 1989 pracoval na pozicích v oddělení marketingu několika společností.
Od roku 2009 pracoval v atelieru stavební projekce, téma inženýring -zajišťování podkladů a jednání s dotčenými orgány v územních a stavebních řízeních.
Zde se postupně seznamoval s problematikou energetické náročnosti budov. V průběhu let absolvování řady školení a seminářů v oblasti energetiky budov, stavebního zákona, památkové péče, atd. Absolvoval také 3 semestry na VŠTE v Č.Budějovicích (mimo jiné TZB 1 a 2, stavební fyzika, tepelné izolace, atd.) Od té doby aktivně spolupracuje při zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov.
Od roku 2014 pracuje v Energy centre České Budějovice (zapsaný spolek) jako projekt manažer a poradce systému Ekis. Podílí se na evropském projektu, který řeší možnost využití metody EPC při financování projektů obnovy veřejného osvětlení.

 
Mgr. Tomáš Hrstka
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Tomáš Hrstka vystudoval právo a právní vědy na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 studoval v zahrničí na Ghent University v Belgii. V současné době působí na pozici právníka ve Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s. a jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři KVB.

 
Ing. Jan Novotný
Lumidée, s.r.o.

Jan Novotný se narodil v roce 1983. V roce 2009 úspěšně absolvoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT. Mezi lety 2009 až 2016 působil na oddělení Technického rozvoje společnosti ELTODO, a.s., kde se zabýval problematikou osvětlení (především veřejného). V letech 2012 - 2016 působil jako gestor pracovní skupiny WG5 CEN/TC 226 zabývající se normami pro veřejné osvětlení. Je předsedou pracovní skupiny LED svítidla ve Společnosti pro Rozvoj Veřejného Osvětlení (SRVO) a členem pracovní skupiny Osvětlení, bezpečnost a kriminalita tamtéž. Od roku 2016 do současnosti působí jako projekt manažer ve firmě Lumidée, s.r.o. se specializací na světelnou techniku a osvětlování. Je členem redakční rady časopisu Svět lo. Hovoří anglicky. Ve volném čase cvičí jiu jitsu.

 
Ing. Jakub Černoch
Osvětlení Černoch s.r.o.

Ing. Jakub Černoch vystudoval technickou kybernetiku na FEL ČVUT v Praze, specializace měření. Po absolvování základní vojenské služby u spojovací roty nastoupil do Výzkumného ústavu telekomunikací, kde se zbýval konstrukcí měřících přístrojů. V r. 1984 využil tzv. „Vyhlášky o poskytování služeb obyvatelstvu“ a začal na plný úvazek vyrábět záblesková zařízení pro profesionální fotografii. Firmu Osvětlení Černoch založil počátkem roku 1990 a od té doby až dodnes se věnuje vývoji a výrobě svítidel. Specializací firmy Osvětlení Černoch jsou svítidla s vysokým krytím pro náročné podmínky obráběcích strojů nebo doly. V posledních letech se firma zaměřila i na vývoj svítidel pro veřejné osvětlení, kde výhodně zúročila zkušenosti s výrobou svítidel do nejnáročnějších podmínek. Ing, Jakub Černoch je zodpovědný za vývoj a přípravu výroby svítidel včetně vlastního návrhu LED optických prvků, elektronických napájecích a řídících obvodů.

 
Ing. Jan Hlaváček
ELKO EP, s.r.o.

Jan Hlaváček získal vzdělání na VŠE a VŠFS v Praze. Zkušenosti sbíral v českých firmách, velkých nadnárodních korporacích i státním podniku. Pracoval jako lektor, analytik i jako projektový manažer. V posledních letech se zabývá především řízením produktů. V současné době působí jako manažer pro Smart city ve společnosti ELKO EP. Jeho cílem je připravit koncept, který by městům šetřil peníze a jejich obyvatelům přinesl lepší prostředí pro život a více volného času. V soukromí se věnuje především rodině, aktivně sportuje a rád poznává cizí země.

 
Ing. Petr Žák Ph. D.

Petr Žák se narodil v roce 1969, vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se zaměřením na světelnou techniku. V roce 2003 zde získal titul Ph.D. Od roku 1993 pracuje v oboru světelná technika, zabývá se návrhy osvětlení, publikuje v odborných časopisech, je odborným asistentem na ČVUT FEL v Praze. Je členem redakční rady časopisu Světlo a jedním ze spoluautorů knihy Světlo a osvětlování. Je také členem divize 5 v Mezinárodní komisi pro osvětlování (CIE) a členem technické normalizační komise TNK76 při UNMZ. Od roku 2010 je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení. V rámci své projekční praxe se podílem na řadě návrhů vnitřního i venkovního osvětlení, například osvětlení výstavy Slovanská Epopej, osvětlení mutifunkční haly Gong ve Vítkovicích, osvětlení kostela sv. Rodiny v Českých Budějovicích, venkovní osvětlení Jezuitské koleje v Kutné Hoře, koncepce veřejného osvětlení města Kyjova a měst Hluk, venkovního osvětlení kostela sv. Bartoloměje v Plzni, venkovní osvětlení zámku v Pardubicích, veřejné osvětlení ul. v Pardubicích a další.

 
Ing. Tomáš Sousedík
Metrolux

Narodil se v roce 1972 v Praze. V roce 1998 absolvoval ČVUT FEL v Praze obor Elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku u pana prof. Habela. Nejprve pracoval jako světelný technik u firmy Thorn Lighting CS. V roce 2004 nastoupil do firmy HALLA, a.s. na pozici obchodního ředitele. Od roku 2008 se věnuje pouze vlastní firmě METROLUX, která nabízí služby v oblasti osvětlení, především se jedná o výpočty osvětlení, projekty, přípravu výběrových řízení, jejich vyhodnocení, měření osvětlení jak realizací tak i ve vlastní fotometrické laboratoři.

 
Michal Kortyš
Pardubický kraj

Michal Kortyš se narodil 28. června 1962 v Olomouci, kde žil až do roku 1981. Jeho rodina pochází z Valašska, kde trávil všechen svůj volný čas a kterému dodnes zůstal věrný. Maturoval na Střední odborné škole jako elektrotechnik. Základní vojenskou službu prožil na letišti v Pardubicích. Zde se seznámil s manželkou Janou, se kterou se odstěhoval do Litomyšle, kde žije dosud. V roce 1990 začal podnikat v oboru elektromontážních prací a jeho firma ELKOR zaměstnává celoročně několik desítek lidí. V roce 2003 získal za své podnikatelské aktivity Cenu města Litomyšle za rok 2002 v kategorii Podnikatel roku. Do komunální politiky vstoupil v roce 1998, když byl zvolen zastupitelem města Litomyšle, kde působil první volební období v dopravní komisi. Ve druhém volebním období byl členem stavební komise. V roce 2006 byl jako lídr kandidátky ODS zvolen starostou Litomyšle. Svojí pozici obhájil také ve volbách v roce 2010. V roce 2015 pokračoval ve svém pátém volebním období jako zastupitel města a zároveň působil v pozici místostarosty, kterou opustí k 1. prosinci 2016, kdy se plně přesune do pozice náměstka hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy.
Michal Kortyš je ženatý. Žije v Litomyšli, konkrétně v části Záhradí.

 
Candela 2017
Program
Prednasejici
Fee
Online registration
<<    08 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mediální partneři:
Moderní obec
Edumenu