B.I.D. services
kostkaNárodní konference o české infrastruktuře 2014 II

Národní konference o české infrastruktuře 2014 II

Podzimní část 1. ročníku národní infrastrukturní konference v České republice na téma:

„Změny k lepšímu – inspirace v osvědčené mezinárodní dobré praxi“

středa 10. prosinec 2014, Marriott hotel Praha, V Celnici 8, Praha 1

  • Proč nás naše nerozhodnost a liknavost stále drží u dna – proč doporučení ARI nikdo nechce neslyšet?
  • Stále více zaostáváme nejen za EU, ale také za Polskem a Slovenskem – čeho se vyvarovat, z čeho se poučit?
  • Konec hledání „české cesty pokusů a omylů“ – využijme osvědčenou mezinárodní dobrou praxi
  • Představení Cestovní mapy změn: veřejné zadávání – řízení vyvážených smluv – předcházení a řešení sporů

ARI přináší diskuzi o stále očekávaných změnách v rezortu dopravy a schopnosti státu racionálně formulovat koncepční a systémové změny. Proč dodavatelský sektor doporučuje využít osvědčenou mezinárodní praxi, namísto nekonečného hledání „české cesty“? Jak profesní autority a odborníci na veřejné zadávání, přípravu a realizaci staveb, vidí vývoj změn v roce 2014? ARI představí nově formulovanou Cestovní mapu změn 2015, která má napomoci věcné diskuzi o nastavení prostředí veřejného zadávání a efektivního rozvoje veřejné infrastruktury. 

ARI touto konferencí pokračuje v tradici otevřené diskuze politických a odborných elit, zástupců investorských organizací a soukromých dodavatelů - členů ARI a jejich partnerů, nad výzvami v oblasti veřejné infrastruktury a způsobech jejich řešení. Účastníci vyjádří svůj názor a zhodnotí, zda vývoj a činnost státu za posledních šest měsíců naplnila své vize a vzbuzená očekávání.

ARI je multiprofesní nezisková organizace sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti infrastruktury, prosazující jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury v ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.


Národní konference o české infrastruktuře 2014 II
Program
General Information
Fee
Online registration
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Záštitu nad 1. ročníkem konference převzaly
Britské velvyslanectví v Praze
British Chamber of Commerce
Senát ČR
CACE - Česká asociace konzultačních inženýrů

Partneři konference
Havel & Partners CSOB
Mott MacDonald Metrostav
Sudop group Arcadis
Valbek

Pořadatelé
Asociace pro rozvoj infrastruktury
BIDS