B.I.D. services
kostkaOpen Source řešení pro veřejnou správu

Na vedení státních úřadů, institucí, ale také krajů a municipalit je neustále vyvíjen tlak na snižování výdajů v rámci svých rozpočtů. Prostředků k dosažení úspor je celá řada. Mezi nejvyužívanější způsoby patří např. centralizovaný nákup, e-aukce nebo zvyšování energetických úspor u budov v majetku státu či měst a obcí. Jednou z rozpočtových kapitol, díky které je možné dosáhnout nemalých úspor, je kapitola ICT, resp. poplatky za software a licence. Drtivá většina vedoucích pracovníků státní správy nedisponuje v rámci této oblasti dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, takže zůstávají u klasických produktů a do nových, výrazně levnějších řešení se raději nepouštějí. Přitom již existuje celá řada příkladů dobré praxe, které mohou být ve městech a obcích či státních institucích využita.

Řešením pro snižování výdajů na ICT je mj. otevřený software (open-source software) neboli aplikace s otevřeným zdrojovým kódem. Jeho otevřenost znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje (při dodržení jistých podmínek) uživatelům zdrojový kód využívat – např. prohlížet a upravovat. Taková řešení jsou stejně funkční jako drahé, "značkové" aplikace, ale jsou i snadněji upravitelná na míru a dle potřeby zadavatele, hlavně jsou však výrazně levnější.

Pokud se mají Open Source řešení pro státní správu více rozvíjet, je nutné o jejich užitečnosti přesvědčit v první řadě vedoucí pracovníky (ředitele, starosty, atd…). Klíčem k úspěchu je osvěta a odbourání počáteční nedůvěry vůči Open Source řešením.


Cílem prvního ročníku konference je představit princip fungování otevřeného software, změnit zažité přemýšlení u „decission makerů“, vyvrátit mýty a ukázat Open Source jako prostředek pro výrazné úspory v rozpočtech v kapitole ICT. Konference nemá za cíl řešit odborné technické detaily jednotlivých řešení, má ale ukázat cestu, jak začít Open Source řešení využívat, a to zejména díky nižší finanční náročnosti.

Na setkání se těší

Vojtěch Zelenka
manažer konference


Open Source řešení pro veřejnou správu
Program
Fee
Online registration
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Partner konference:
T-mobile
Veracomp
RedHat

Konference je pořádána ve spolupráci se spolkem Otevřená města
Otevřená města

Mediální partneři:
MODERNI OBEC Pro města a obce
Euractiv