B.I.D. services
kostkaÚzemní analýza 2016

Multidisciplinární konference

Motto: Územně analytické podklady jsou ještě dítě. I malé dítě však může být velký pomocník.


Co jsou ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY?

Kdo je potřebuje?

A k čemu jsou dobré?

Tyto otázky si pokládají mnozí starostové už od roku 2008, kdy se ÚAP poprvé objevily jako zákonná povinnost. Většina obcí s rozšířenou působností (ORP) je tehdy zpracovala s využitím prostředků z Evropských fondů. Možná proto si obce ÚAP nepřivlastnily a nezískaly k nim "rodičovský" vztah. Územně analytické podklady však dokážou být velmi dobrým pomocníkem. Prodělaly osmiletý vývoj (ne bez bolesti), který se stal základem dobrých výsledků v následujících letech.

Konference, kterou Vám nabízíme, teď využívá vhodného okamžiku - Aktualizace ÚAP 2016.

Chcete-li se při letošní aktualizaci naučit využívat informace, které v sobě ÚAP skrývají, a nejen to - chcete-li se podílet na jejich dalším vývoji, právě Vám jsou určeny přednášky i konferenční kulatý stůl. U něho se budeme zabývat, jak lze ÚAP využívat v procesu EIA nebo jak můžou sloužit zastupitelům k rychlé orientaci. Budeme diskutovat o střetech mezi chráněnými veřejnými zájmy ve smyslu "kdo má přednost". Své příspěvky přednesou poskytovatelé dat, zpracovatelé, zadavatelé i metodici. Ani legislativcům nedá konference pokoj zvídavými dotazy, třeba jak si stavební zákon představuje limity využití území. Dozvíte se také, jak moc se liší názory na ÚAP ministerstev, krajů a obcí (a proč), nebo jaké chyby nás za osm let od vzniku ÚAP potkaly a jak jsme se s nimi vyrovnali. Uslyšíte, jak se Ministerstvo pro místní rozvoj (coby metodik) dokázalo shodnout s praxí, která jeho návody aplikuje.

Dokážeme letos sjednotit představy krajů s názorem obcí s rozšířenou působností? A co zpracovatelé ÚAP a zadavatelé, i oni si budou v roce 2016 ve všem rozumět? Výměna různých úhlů pohledu bude jistě přínosná nám všem při letošní aktualizaci ÚAP. Pomozte i Vy vysvětlit ÚAP 2016 v širších souvislostech. Z povinnosti aktualizace ÚAP 2016 si společně udělejme smysluplnou a zajímavou práci.

Manažerka konference
Gabriela Licková


Územní analýza 2016
Prednasejici
Fee
Online registration
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mediální partneři konference:
Edumenu
TZB - info
Energeticky soběstačné budovy
ODPADOVÉ FÓRUM
TŘETÍ RUKA
Stavebnictví