B.I.D. services
kostkaVětrná energie v ČR 2009

Větrné elektrárny v České republice vyrobily v loňském roce poprvé více elektřiny (245 GWh) než elektrárny na bioplyn (214 GWh). Loňská zpráva Pačesovy komise odhaduje pro Českou republiku realizovatelný potenciál větrné energetiky ve výši 2750 MW instalovaného výkonu, což znamená až 1260 větrných elektráren. K 1.6.2009 bylo u nás podle České společnosti pro větrnou energii v provozu 128 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 174 MW, což představuje pouhých 6% tohoto potenciálu. Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu garantují rentabilní výši výkupních cen, jejich výnosy po dobu 15 let a návratnost investic do 15 let. V době finanční krize představuje tedy větrná energetika zajímavý trh pro investory. V Evropské unii a ve světě patří větrná energetika k nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím. Vloni bylo v EU zprovozněno více MW větrných elektráren (8500 MW) než jakýchkoliv elektráren jiných, včetně plynu, uhlí a jádra. 
V ČR se však větrná energetika potýká s řadou administrativních bariér při povolovacím procesu. Jedním z důsledků této politiky je, že Česká republika příští rok nesplní indikativní cíl 8% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Co přinese nová Směrnice 2009/28/ES se závazným cílem 13% energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020? Co přinese novelizace státní energetické koncepce? Jakým způsobem se bude měnit zákon č. 180/2005 Sb.? Jaké jsou zkušenosti s připojováním elektráren do distribuční sítě? Jak je to s rezervací kapacit? Rýsuje se změna v postoji krajů i např. Ministerstva životního prostředí? Jak pomoci rozvoji oboru?


Větrná energie v ČR 2009
Program
Download
<<    09 / 2021    >>
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
zlatý partner
ČS - TOP Energyprogram

stříbrný partner
Raiffeisen Energy & Environment GmbH Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien

partner
Enviros Centre for the Future
Bundesverband Windenergie e.V.

mediální partneři
Alternativni energie Businessinfo
TZB - info Ökonews
Větrná energie Austrian Trade
IG Windkraft Profit
Czech Business Weekly

"Projekt byl realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - část A - Program Efekt"
MPO Efekt